کمترین: 
3094
بیشترین: 
3098
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 30 مرداد 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 30 مرداد 1396 , 3096 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 10:10","price":3098},{"date":"1396/05/30 11:10","price":3096},{"date":"1396/05/30 12:00","price":3097},{"date":"1396/05/30 12:10","price":3096},{"date":"1396/05/30 12:30","price":3095},{"date":"1396/05/30 13:20","price":3094},{"date":"1396/05/30 14:00","price":3096},{"date":"1396/05/30 14:10","price":3094},{"date":"1396/05/30 14:20","price":3095},{"date":"1396/05/30 14:30","price":3096},{"date":"1396/05/30 17:40","price":3098},{"date":"1396/05/30 17:50","price":3096}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398