کمترین: 
1112
بیشترین: 
1114
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 30 مرداد 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 30 مرداد 1396 , 1114 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 10:10","price":1113},{"date":"1396/05/30 12:00","price":1114},{"date":"1396/05/30 12:10","price":1113},{"date":"1396/05/30 12:20","price":1112},{"date":"1396/05/30 12:40","price":1113},{"date":"1396/05/30 14:00","price":1114},{"date":"1396/05/30 14:10","price":1112},{"date":"1396/05/30 16:00","price":1113},{"date":"1396/05/30 16:30","price":1114}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398