کمترین: 
1.58
بیشترین: 
1.62
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 30 مرداد 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 30 مرداد 1396 , 1.58 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 09:32","price":1.61},{"date":"1396/05/30 11:08","price":1.62},{"date":"1396/05/30 11:32","price":1.61},{"date":"1396/05/30 16:32","price":1.62},{"date":"1396/05/30 17:08","price":1.61},{"date":"1396/05/30 17:32","price":1.6},{"date":"1396/05/30 18:32","price":1.59},{"date":"1396/05/30 19:32","price":1.58},{"date":"1396/05/30 21:00","price":1.59},{"date":"1396/05/30 22:32","price":1.58}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398