کمترین: 
689.2
بیشترین: 
689.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان امروز 30 مرداد 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 30 مرداد 1396 , 689.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 09:10","price":689.2}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398