کمترین: 
1953.9
بیشترین: 
1953.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 30 مرداد 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 30 مرداد 1396 , 1953.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 09:10","price":1953.9}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398