کمترین: 
55.9
بیشترین: 
55.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه امروز 30 مرداد 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 30 مرداد 1396 , 55.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 09:10","price":55.9}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399