کمترین: 
421.6
بیشترین: 
421.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 30 مرداد 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 30 مرداد 1396 , 421.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 09:10","price":421.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398