کمترین: 
2420.4
بیشترین: 
2420.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 30 مرداد 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 30 مرداد 1396 , 2420.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 09:10","price":2420.4}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398