کمترین: 
3130.3
بیشترین: 
3130.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان امروز 30 مرداد 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 30 مرداد 1396 , 3130.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 09:10","price":3130.3}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398