کمترین: 
51.5
بیشترین: 
51.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه هند امروز 30 مرداد 1396
قیمت روپیه هنددر تاریخ 30 مرداد 1396 , 51.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 09:10","price":51.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398