کمترین: 
282.8
بیشترین: 
282.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق امروز 30 مرداد 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 30 مرداد 1396 , 282.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 09:10","price":282.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398