کمترین: 
8565.5
بیشترین: 
8565.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 30 مرداد 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 30 مرداد 1396 , 8565.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 09:10","price":8565.5}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398