کمترین: 
905.8
بیشترین: 
905.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 30 مرداد 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 30 مرداد 1396 , 905.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 09:10","price":905.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398