کمترین: 
879.4
بیشترین: 
879.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 30 مرداد 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 30 مرداد 1396 , 879.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 09:10","price":879.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398