کمترین: 
10912.7
بیشترین: 
10912.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 30 مرداد 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 30 مرداد 1396 , 10912.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 09:10","price":10912.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398