کمترین: 
416.3
بیشترین: 
416.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 30 مرداد 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 30 مرداد 1396 , 416.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 09:10","price":416.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398