کمترین: 
521.3
بیشترین: 
521.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 30 مرداد 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 30 مرداد 1396 , 521.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 09:10","price":521.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398