کمترین: 
406.5
بیشترین: 
406.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 30 مرداد 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 30 مرداد 1396 , 406.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 09:10","price":406.5}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399