کمترین: 
48
بیشترین: 
48
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت افغانی امروز 30 مرداد 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 30 مرداد 1396 , 48 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 09:10","price":48}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399