کمترین: 
3415.5
بیشترین: 
3415.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 30 مرداد 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 30 مرداد 1396 , 3415.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 09:10","price":3415.5}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398