کمترین: 
2619.7
بیشترین: 
2619.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 30 مرداد 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 30 مرداد 1396 , 2619.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 09:10","price":2619.7}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398