کمترین: 
3018.8
بیشترین: 
3018.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 30 مرداد 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 30 مرداد 1396 , 3018.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 09:10","price":3018.8}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399