کمترین: 
494.5
بیشترین: 
494.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 30 مرداد 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 30 مرداد 1396 , 494.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 09:10","price":494.5}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398