کمترین: 
937.4
بیشترین: 
937.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 30 مرداد 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 30 مرداد 1396 , 937.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 09:10","price":937.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398