کمترین: 
897.9
بیشترین: 
897.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 30 مرداد 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 30 مرداد 1396 , 897.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 09:10","price":897.9}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399