کمترین: 
4246.1
بیشترین: 
4246.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 30 مرداد 1396
قیمت پونددر تاریخ 30 مرداد 1396 , 4246.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 09:10","price":4246.1}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398