کمترین: 
3876.4
بیشترین: 
3876.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 30 مرداد 1396
قیمت یورودر تاریخ 30 مرداد 1396 , 3876.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 09:10","price":3876.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398