کمترین: 
3298
بیشترین: 
3298
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 30 مرداد 1396
قیمت دلاردر تاریخ 30 مرداد 1396 , 3298 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 09:10","price":3298}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398