کمترین: 
57
بیشترین: 
57
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی افغانی امروز 29 مرداد 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 29 مرداد 1396 , 57 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/29 16:24","price":57}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398