کمترین: 
916
بیشترین: 
917
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی رینگیت مالزی امروز 29 مرداد 1396
قیمت نهایی رینگیت مالزیدر تاریخ 29 مرداد 1396 , 917 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/29 12:20","price":916},{"date":"1396/05/29 13:40","price":917},{"date":"1396/05/29 15:00","price":916},{"date":"1396/05/29 15:10","price":917},{"date":"1396/05/29 17:20","price":916},{"date":"1396/05/29 17:30","price":917}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398