کمترین: 
628000
بیشترین: 
628000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی نیم سکه امروز 29 مرداد 1396
قیمت نهایی نیم سکهدر تاریخ 29 مرداد 1396 , 628000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/29 12:12","price":628000}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398