کمترین: 
584
بیشترین: 
589
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی یوان چین امروز 29 مرداد 1396
قیمت نهایی یوان چیندر تاریخ 29 مرداد 1396 , 589 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/29 11:50","price":584},{"date":"1396/05/29 12:00","price":586},{"date":"1396/05/29 12:10","price":587},{"date":"1396/05/29 13:40","price":589}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398