کمترین: 
81998.5
بیشترین: 
82016.3
قیمت نهایی شاخص بورس امروز 29 مرداد 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 29 مرداد 1396 , 82016.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/29 11:50","price":81998.5},{"date":"1396/05/29 12:00","price":82004.3},{"date":"1396/05/29 12:10","price":82005.0},{"date":"1396/05/29 12:40","price":82016.3},{"date":"1396/05/29 12:50","price":82016.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398