کمترین: 
479
بیشترین: 
481
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی کرون نروژ امروز 29 مرداد 1396
قیمت نهایی کرون نروژدر تاریخ 29 مرداد 1396 , 481 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/29 11:20","price":479},{"date":"1396/05/29 11:30","price":480},{"date":"1396/05/29 11:40","price":479},{"date":"1396/05/29 11:50","price":480},{"date":"1396/05/29 13:40","price":481}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398