کمترین: 
3093
بیشترین: 
3096
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دلار کانادا امروز 29 مرداد 1396
قیمت نهایی دلار کانادادر تاریخ 29 مرداد 1396 , 3093 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/29 11:20","price":3096},{"date":"1396/05/29 11:30","price":3095},{"date":"1396/05/29 11:40","price":3096},{"date":"1396/05/29 11:50","price":3095},{"date":"1396/05/29 12:10","price":3096},{"date":"1396/05/29 12:20","price":3095},{"date":"1396/05/29 12:50","price":3094},{"date":"1396/05/29 13:40","price":3096},{"date":"1396/05/29 13:50","price":3095},{"date":"1396/05/29 15:00","price":3096},{"date":"1396/05/29 15:10","price":3094},{"date":"1396/05/29 16:20","price":3093},{"date":"1396/05/29 17:20","price":3094},{"date":"1396/05/29 17:30","price":3093}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398