کمترین: 
1112
بیشترین: 
1113
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی لیر ترکیه امروز 29 مرداد 1396
قیمت نهایی لیر ترکیهدر تاریخ 29 مرداد 1396 , 1112 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/29 11:20","price":1113},{"date":"1396/05/29 11:30","price":1112},{"date":"1396/05/29 11:40","price":1113},{"date":"1396/05/29 11:50","price":1112},{"date":"1396/05/29 12:10","price":1113},{"date":"1396/05/29 12:20","price":1112},{"date":"1396/05/29 15:00","price":1113},{"date":"1396/05/29 15:10","price":1112},{"date":"1396/05/29 17:20","price":1113},{"date":"1396/05/29 17:30","price":1112}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398