کمترین: 
3825
بیشترین: 
3828
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دلار امروز 29 مرداد 1396
قیمت نهایی دلاردر تاریخ 29 مرداد 1396 , 3828 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/29 10:40","price":3825},{"date":"1396/05/29 11:30","price":3826},{"date":"1396/05/29 11:50","price":3827},{"date":"1396/05/29 14:00","price":3828}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398