کمترین: 
469
بیشترین: 
471
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی کرون سوئد امروز 29 مرداد 1396
قیمت نهایی کرون سوئددر تاریخ 29 مرداد 1396 , 471 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/29 10:10","price":469},{"date":"1396/05/29 12:00","price":470},{"date":"1396/05/29 13:40","price":471}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398