کمترین: 
3039
بیشترین: 
3046
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دلار استرالیا امروز 29 مرداد 1396
قیمت نهایی دلار استرالیادر تاریخ 29 مرداد 1396 , 3039 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/29 10:10","price":3041},{"date":"1396/05/29 10:50","price":3040},{"date":"1396/05/29 11:20","price":3041},{"date":"1396/05/29 11:30","price":3040},{"date":"1396/05/29 11:40","price":3044},{"date":"1396/05/29 12:10","price":3046},{"date":"1396/05/29 12:20","price":3043},{"date":"1396/05/29 12:50","price":3042},{"date":"1396/05/29 13:40","price":3040},{"date":"1396/05/29 15:00","price":3041},{"date":"1396/05/29 15:10","price":3039},{"date":"1396/05/29 17:20","price":3040},{"date":"1396/05/29 17:30","price":3039}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398