کمترین: 
1044
بیشترین: 
1045
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی درهم امارات امروز 29 مرداد 1396
قیمت نهایی درهم اماراتدر تاریخ 29 مرداد 1396 , 1045 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/29 10:10","price":1044},{"date":"1396/05/29 12:10","price":1045},{"date":"1396/05/29 12:50","price":1044},{"date":"1396/05/29 13:40","price":1045}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398