کمترین: 
4921
بیشترین: 
4928
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی پوند امروز 29 مرداد 1396
قیمت نهایی پونددر تاریخ 29 مرداد 1396 , 4922 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/29 10:10","price":4922},{"date":"1396/05/29 11:20","price":4923},{"date":"1396/05/29 11:30","price":4922},{"date":"1396/05/29 11:40","price":4923},{"date":"1396/05/29 11:50","price":4922},{"date":"1396/05/29 12:10","price":4928},{"date":"1396/05/29 12:20","price":4927},{"date":"1396/05/29 12:50","price":4925},{"date":"1396/05/29 13:40","price":4921},{"date":"1396/05/29 15:00","price":4923},{"date":"1396/05/29 15:10","price":4921},{"date":"1396/05/29 15:40","price":4922},{"date":"1396/05/29 17:20","price":4923},{"date":"1396/05/29 17:30","price":4922}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398