کمترین: 
67
بیشترین: 
67
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی روبل روسیه امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی روبل روسیهدر تاریخ 28 مرداد 1396 , 67 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 15:10","price":67}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398