کمترین: 
1043
بیشترین: 
1044
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی درهم امارات امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی درهم اماراتدر تاریخ 28 مرداد 1396 , 1043 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 13:40","price":1044},{"date":"1396/05/28 13:50","price":1043},{"date":"1396/05/28 14:10","price":1044},{"date":"1396/05/28 14:20","price":1043},{"date":"1396/05/28 15:30","price":1044},{"date":"1396/05/28 15:50","price":1043}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398