کمترین: 
1678
بیشترین: 
1678
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی لاری گرجستان امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی لاری گرجستاندر تاریخ 28 مرداد 1396 , 1678 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 12:10","price":1678}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399