کمترین: 
479
بیشترین: 
480
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی کرون نروژ امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی کرون نروژدر تاریخ 28 مرداد 1396 , 480 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 12:10","price":480},{"date":"1396/05/28 12:40","price":479},{"date":"1396/05/28 13:20","price":480},{"date":"1396/05/28 13:40","price":479},{"date":"1396/05/28 13:50","price":480},{"date":"1396/05/28 14:10","price":479},{"date":"1396/05/28 14:20","price":480},{"date":"1396/05/28 15:30","price":479},{"date":"1396/05/28 15:50","price":480}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398