کمترین: 
4016
بیشترین: 
4024
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی فرانک سوئیس امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی فرانک سوئیسدر تاریخ 28 مرداد 1396 , 4024 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 11:40","price":4016},{"date":"1396/05/28 12:10","price":4021},{"date":"1396/05/28 14:40","price":4024},{"date":"1396/05/28 15:30","price":4021},{"date":"1396/05/28 15:50","price":4024}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398