کمترین: 
579
بیشترین: 
582
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی یوان چین امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی یوان چیندر تاریخ 28 مرداد 1396 , 582 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 11:40","price":580},{"date":"1396/05/28 12:10","price":579},{"date":"1396/05/28 12:40","price":582},{"date":"1396/05/28 13:20","price":581},{"date":"1396/05/28 13:40","price":582},{"date":"1396/05/28 13:50","price":581},{"date":"1396/05/28 14:10","price":582},{"date":"1396/05/28 14:20","price":581},{"date":"1396/05/28 15:30","price":582},{"date":"1396/05/28 15:50","price":581},{"date":"1396/05/28 16:30","price":582}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399