کمترین: 
81954.9
بیشترین: 
82000.5
قیمت نهایی شاخص بورس امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 28 مرداد 1396 , 81954.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 11:40","price":82000.5},{"date":"1396/05/28 14:40","price":81954.9}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398