کمترین: 
3043
بیشترین: 
3046
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دلار استرالیا امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی دلار استرالیادر تاریخ 28 مرداد 1396 , 3043 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 11:20","price":3046},{"date":"1396/05/28 12:10","price":3043},{"date":"1396/05/28 12:40","price":3044},{"date":"1396/05/28 13:20","price":3043},{"date":"1396/05/28 13:40","price":3044},{"date":"1396/05/28 13:50","price":3043},{"date":"1396/05/28 14:10","price":3044},{"date":"1396/05/28 14:20","price":3043},{"date":"1396/05/28 15:30","price":3044},{"date":"1396/05/28 15:50","price":3043}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398