کمترین: 
365000
بیشترین: 
366000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی ربع سکه امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی ربع سکهدر تاریخ 28 مرداد 1396 , 365000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 11:18","price":366000},{"date":"1396/05/28 12:18","price":365000}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398